GT Connectors


                                                       

Yeni GT Connectors’ler en zorlu koşullar için geliştirilmiştir. Elden kaymaya müsait kısımlara yapılan kauçuk kaplama (fiş / prizlerin gövdeleri, kablo rakorları ve kilitleme kapakları gibi), kirli veya nemli çevresel koşullarda veya yağmurlu ve karlı hava ortamlarında güvenli tutuş sağlar. İlave olarak da kauçuk kaplama ürünlerin darbe direncini artırır. GT Connectors, CuBe2 alaşımlı, 18 μm gümüş (Ag) kaplamalı kontakları sayesinde güvenli ve düşük kayıplı akım geçiş yüzeyine sahiptirler. Düşük takma - çıkarma kuvveti ile beraber maksimum akım seviyesinde en düşük sıcaklık artışı sağlayarak yüksek güvenlikli bağlantı yapılmasını sağlar. Ve kablo rakorunun fiş ve uzatma gövde üzerinden düşmeyecek ve gevşemeyecek şekilde sürekli takılı kalması ve kilitleme kapağı içindeki contalar sayesinde güvenli ve temiz bir bağlantı sürekliliği sağlanmıştır.
 
 
 
  - Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar ve tersaneler gibi ağır ortamda kullanılmak   üzere geliştirilmiştir
  - CuBe2 alaşımlı, 18μm gümüş (Ag) kaplamalı kontak yayı (prizlerde)
  - Fiş kontaklarda nikel (Ni) kaplama
  - Çoklu temas noktası
  - Güvenli ve düşük kayıplı akım geçiş yüzeyi
  - Düşük kontak direnci
  - Yüksek akım taşıma kapasitesi
  - Düşük takma - çıkarma kuvveti
  - Maksimum akım seviyesinde en düşük sıcaklık artışı
  - Kolay montaj
  - Yüksek güvenilirlik
  - Üst düzey akım taşıma performansı
  - Uzun çalışma süresi
  - Tüm CEE grubunda 960ºC ±10ºC’ye dayanımlı alev almaz kontak taşıma gövdesi
  - Pilot kontaklı  priz opsiyonları (pilot kontak fişlerde standarttır).
 
 

 

 - GT Connectors’lerde fiş ve priz gövdeleri ile kablobağlantı yüzeyi yekpare olup, akım tek parça gövde üzerinde taşınmaktadır.